Hướng dẫn truy cập camera

Hướng dẫn sử dụng Camera Trường Mầm non Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explore Bước 2: Mở website dreamhousekid.edu.vn chọn tab CAMERA ->chọn cơ sở em bé đang học (ví dụ chọn cơ sở Nam Long). Chọn lớp học. Sau khi chọn lớp, đường dẫn camera hiện ra ở tab mới: Nhập user / password […]